Erkek Beyni ile Kadın Beyni Arasındaki Farklar

Erkek ve kadın arasındaki fark sadece cinsiyet farklılığından oluşmamaktadır. Aradaki farklılıkların oluşmasında karakterlerin yanı sıra karakterden daha baskın olan etken vardır: Beyin. Beyinin kıvrımları, lobları ve gelişmiş sevileri o kadar önemlidir bu durum göz ardı gelecek gibi değildir. Nitekim bir kadın için önemli olan şey bir erkek için çok sıradan olabilir. Yapılan araştırmalarda beyin loblarının farklılığı, algılamaları etkilediği kadar insanın ilgi alanlarını dürtüklemektedir. Kadınlar genelde daha ayrıntıcı ve hassas yapılara sahiptir. Erkekler için ise bu durum daha sıradan haldedir. Nitekim erkekler yüzeysel düşünür ve o anlık çözüm üretmeye meyillidirler. Bunun nedeni beyinde bulunan sinirlerin yakınlık ve uzaklığı ve beyin loblarının gelişmişliği ile alakalıdır.

Beynin Yapısı
Beyin yapısı incelediğinde beyin ceviz gibidir ve ikiye ayrılmıştır. İkiye ayrılmasının nedeni beynin kendisini sınıfsal olarak ayrılmasındadır. Kadın ve erkek beyinlerinde bulunan sinirler arasında geçişler farklılık göstermektedir. Kadınlarda bağlantılar beynin iki yarısında, sağ ve sol taraf arasında bağlantı kuracak şekilde düzenlenmiştir. Erkeklerde bağlantılar ön ve araka taraflar arasında kurulmuştur. Bu bölümlerde yer alan sinirler birbirlerine değmeden, bir sinir bağı diğer bölüme geçmeden perde misali bir sistem kurulmuştur.

Sinirler nerede yoğunlaşmışa o bölge daha aktif ve daha çalışkan bölgedir. Sinir hücrelerinin birbirine daha yakın olması halinde beyindeki uyarılar daha kolay iletilir. Beynin örneğin, sayısal kısmına ne kadar önem verilirse sinir bağları o kadar kuvvetlenir ve sayısal zekâ gittikçe gelişir. Yapılan araştırmalar neticesinde kadınların beyinlerinin dış kısmında bulunan, korteks adı verilen bölümde sinir hücreleri erkek sinir hücrelerine göre daha yoğundur.

Kadınların sözsel olarak yetenekli olması ve olaylar arsında daha kolay bağlantı kurmasının nedeni budur. Ayrıca sinirlerin kadınların sağ beyinde önsezin alanında dizilmiş olması erkeklere göre sezilerinin daha çok olduğunu göstermektedir.

Beynin Yapısı
İnsan karakterinin oluşumunda sadece dış etkenlerin yanı sıra hislerin ve kendini geliştirmenin etkisi çok büyük önem arz eder. Bu sayede beyin kendini geliştirir ve algılama ve anlama yeteneği ona göre düzenler. Tabi ki beyinin biyolojik etmenleri bazı şeylerin değişmesine yukarıda anlatıldığı şekilde izin vermemektedir. Ancak ne kadar bir alana yoğunlarsa beyin o alanda o kadar gelişir. Bu gerçek unutulmamalıdır.

Vesaire.NET

Bir Önceki İçerik

Otonom Araçlar Hangi Seviyede ?

Bir Sonraki İçerik

Seo İşe Yarıyor Mu ? Seo Nedir ?

Yorumunuzu Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir